Facebook
Youtube realizowane projekty

Szkoły ponadgimnazjalne

NAZWAADRESTELEFON
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie Nietążkowo,
ul. Dudycza 4
65 518-00-27