Facebook
Youtube realizowane projekty

Program rewitalizacji dla Gminy Śmigiel

Gmina Śmigiel
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt. Program rewitalizacji dla Gminy Śmigiel


Celem projektu jest:
- jest poprawa jakości życia w Gminie Śmigiel,
- rozwój kapitału społecznego,
- poprawa stanu infrastruktury i lepsze zagospodarowania przestrzeni publicznej,
- lepsze wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 21.475,80 zł