Facebook
Youtube realizowane projekty
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład komisji

Przewodniczący: Marcin Jurga
I zastępca przewodniczącego: Bogdan Turliński
II zastępca przewodniczącego: Edyta Małek

Członkowie:
Genowefa Łączna
Gwidon Kaczmarek
Jarosław Olejniczak
Mirosław Pawlak