Facebook
Youtube realizowane projekty

Awaria sieci wodociągowej - Śmigiel, ul. Winnicka

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SPÓŁKA  Z O.O. INFORMUJE, ŻE Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI

Śmigiel, ulica Winnicka 

W DNIU 30.11.2018 w godz. od 8.00 do 15.00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

ORAZ OKRESOWE POGORSZENIE JAKOŚCI DOSTARCZANEJ WODY  PO WZNOWIENIU  DOSTAWY.

WZNOWIENIE DOSTAWY WODY NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO USUNIĘCIU AWARII

ZA NIEDOGODNOŚCI I UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY PITNEJ  PRZEPRASZAMY.

 

 

                                                                   Prezes  Zarządu

                                                                 (-) Tomasz Pawlak