Facebook
Youtube

Awaria sieci wodociągowej w Przysiece Polskiej

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SPÓŁKA  Z O.O. INFORMUJE, ŻE Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI

Przysieka Polska  W DNIU 06.03.2018

NASTĄPIŁA PRZERWA W DOSTAWIE WODY

USUWANIE AWARII MOŻE POTRWAĆ DO GODZINY 15.00

WZNOWIENIE DOSTAWY WODY NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO USUNIĘCIU AWARII

PO WZNOWIENIU  DOSTARCZANEJ WODY DOSTAWY MOŻE NASTĄPIĆ OKRESOWE POGORSZENIE JEJ JAKOŚCI            .

ZA NIEDOGODNOŚCI I UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY PITNEJ  PRZEPRASZAMY.

 

                                                                   Prezes  Zarządu

                                                              (-) Violetta Gładysiak