Facebook
Youtube

Awaria sieci wodociągowej w Śmiglu

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SPÓŁKA  Z O.O. INFORMUJE, ŻE Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

W DNIU 10.11.2017

NASTĄPIŁA PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W MIEJSCOWOŚCI

ŚMIGIEL

OD CENTRALI OGRODNICZEJ DO UL. DR WITASZKA

USUWANIE AWARII MOŻE POTRWAĆ DO GODZIN POPOŁUDNIOWYCH

WZNOWIENIE DOSTAWY WODY NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO USUNIĘCIU AWARII 

 

PO WZNOWIENIU DOSTAWY WODY MOŻE NASTĄPIĆ OKRESOWE POGORSZENIE JAKOŚCI DOSTARCZANEJ WODY          

ZA NIEDOGODNOŚCI I UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY PITNEJ  PRZEPRASZAMY.

 

                                                                   Prezes  Zarządu

                                                              (-) Violetta Gładysiak