fb Wirtualny spacer
02 marca 2017

Bezpłatne warsztaty dot.naboru wniosków LSR Krainy Lasów i Jezior

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.
Jednodniowe szkolenia, podczas których potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

  • podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
  • warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia
  • zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) w ramach wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) WLGD Kraina Lasów i Jezior – warsztaty dla uczestników szkolenia,

odbędą się w dniach 9 lub 16 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Lesznie w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego (Pałac Sułkowskich, Plac Kościuszki 4, sala nr 101).

Natomiast dwudniowe warsztaty poświęcone prawidłowemu opracowaniu niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan, odbędą się w dniach 20 marca i 3 kwietnia br. o godz. 10.00 (oba spotkania stanowią całość), lokalizacja jak wyżej. Na te warsztaty zapraszamy przede wszystkim te osoby, które będą uczestniczyć w firmie w przygotowaniu biznesplanu.


Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl 
Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

  • pełna nazwa i adres siedziby firmy,
  • nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,
  • telefon i e-mail kontaktowy.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów!


Przypominamy, że beneficjentem w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 może zostać mikro lub małe przedsiębiorstwo z obszaru objętego naszą Lokalną Strategią Rozwoju.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych