fb
15 lutego 2022

Dofinansowanie w Gminie Śmigiel w ramach Grantów PPGR obejmie 84 uczniów

Gmina Śmigiel otrzymała grant w wysokości 336.000,00 zł na zakup laptopów oraz niezbędnego oprogramowania i ubezpieczenia sprzętu.

Dofinansowanie trafi do 84 uczniów, mieszkańców Gminy Śmigiel, którzy w drodze naboru przeszli pozytywnie wszelkie formalności.

Gmina Śmigiel po podpisaniu umowy o grant poinformuje beneficjentów o dalszych krokach w celu zakupu i przekazania sprzętu.

Dofinansowanie pochodzi z programu:

„Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia REACT-EU

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych