Facebook
Youtube

Informacja o wyniku pierwszego przetargu na dzierżawę gruntów

INFORMACJA

O wyniku pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2017 roku w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6

Przetargiem objęto czynsz dzierżawy na grunty rolne położone w :

 

1. Olszewie, działka nr 140cz., o pow. 1.45.00ha

Księga Wieczysta dla tej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła – 345,05zł.

Do przetargu przystąpiły 3 osoby, które do dnia 10 listopada 2017r.,wpłaciły wadium.

Wysokość czynszu dzierżawy wyniosła 1605,05zł.

Przetarg na dzierżawę w/w działki wygrał Pan Krystian Włodarczak, zamieszkały Olszewo 13, 64-030 Śmigiel.  

2. Przetarg na dzierżawę gruntu położonego w Wydorowie (działka nr geod. 35cz. o pow. 0.12.60ha) zakończył się wynikiem negatywnym, osoba która, wpłaciła wadium
nie przystąpiła do przetargu oraz na dzierżawę gruntu położonego Glińsku (działka nr geod. 53/2cz., o pow. 0.16.00ha) zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

 

                                                                                  Z up. Burmistrza Śmigla

                                                                                      Zastępca Burmistrza

                                                                                         /-/ Marcin Jurga

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla