Facebook
Youtube

Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w Wonieściu

INFORMACJA o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego

w dniu 26 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego nr 6.

Przetargiem objęto czynsz najmu na lokal użytkowy położony w Wonieściu nr 44,
o pow. 82,75 m2, zlokalizowany na działkach oznaczonych nr geod. 228/1 i 228/2,
z przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego.
Do przetargu dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium w pieniądzu w wysokości 70,- zł w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 86670003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia
23 stycznia 2018 roku.
Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu NAJMU wynosiła: 415,00 zł + 23% VAT plus 330,00 zł brutto (opłata za koszty ogrzewania lokalu użytkowego).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 425,- zł + 23% VAT, łącznie 522,75 zł plus 330,00 zł brutto (opłata za koszty ogrzewania lokalu użytkowego).
W wyniku przetargu wyłoniono niżej wymienionego najemcę:
Jakub Gidaszewski, zam. Stare Bojanowo.

 

                                                                            Z up. Burmistrza Śmigla

                                                                               Zastępca Burmistrza

                                                                                  /-/ Marcin Jurga