Facebook
Youtube realizowane projekty

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Śmiglu przy ul. Jagiellońskiej

Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy
ul. Jagiellońskiej 6, na działce oznaczonej nr geod. 709/1 o pow. 0.02.08 ha, przeprowadzonego w dniu 18 maja 2018 roku w Urzędzie Miejskim Śmigla,
Plac Wojska Polskiego nr 6

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Jagiellońskiej 6, na działce oznaczonej nr geod. 709/1
o pow. 0.02.08 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00002174/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości lokalowej wynosiła: 50.000,- zł.
Osoby dopuszczone do uczestniczenia w przetargu:
do uczestniczenia w przetargu na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego dopuszczono siedem osób.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 103.000,- zł.
W wyniku przetargu przedmiotowy lokal mieszkalny nabyła:
Marta Jaśkowiak zam. w Śmiglu.

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga