Facebook
Youtube realizowane projekty

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Burmistrz Śmigla uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedkłada ją Burmistrzowi corocznie w terminie do 31 stycznia.

Druki formularzy, na których należy przedkładać informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim Śmigla, pok. nr 13 oraz u Sołtysów wsi. W celu uzyskania szerszych informacji, prosimy o kontakt tel. (65) 5186 918.                                                     

                                                                                    

                                                                                       Burmistrz Śmigla

                                                                                               /-/ Małgorzata Adamczak

 

Pliki do pobrania: