fb Wirtualny spacer
14 stycznia 2021

Informacja o wyrobach zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


Burmistrz Śmigla uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedkłada ją Burmistrzowi corocznie w terminie do 31 stycznia.


Druki formularzy, na których należy przedkładać informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim Śmigla oraz u Sołtysów wsi. W celu uzyskania szerszych informacji, prosimy o kontakt tel. (65) 5186 918.

Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych