fb Wirtualny spacer
25 listopada 2022

KZGRL informuje, że w miejscowości Nowa Wieś prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuję, że w dniach od 12 grudnia do 14 grudnia 2022 r., w miejscowości Nowa Wieś, gmina Śmigiel prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz.1297 ze zm.) Zarząd Związku sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w tym  kontrolę nieruchomości, których właściciele korzystają ze zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z posiadaniem przydomowego kompostowania.

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

- nie posiada przydomowego kompostownika lub

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym  kompostowniku lub

- uniemożliwia upoważnionej przez Zarząd Komunalnego Związku osobie dokonania oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono niespełnienie przynajmniej jednego z ww. wymagań. Kontrolę będą prowadzili uprawnieni pracownicy Związku.          

 

                                                                                  Przewodniczący Zarządu Związku

                                                                                  Eugeniusz Karpiński

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych