Facebook
Youtube realizowane projekty

Powiatowy Lekarz Weterynarii zaprasza na spotkanie hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie zaprasza na spotkanie do Poladowa (sala wiejska) w dniu 17.09.2018 r. o godz. 9:30 hodowców trzody chlewnej. Spotkanie ma na celu przedstawienie zasad urzędowego uwalniania regionów od choroby Aujeszky’ego u świń. Ponadto zostanie omówiona sytuacja epizootyczna w zakresie choroby Aujeszky’ego oraz przeprowadzone zostaną konsultacje  w zakresie konsekwencji związanych z uznaniem regionów za urzędowo wolne dotyczące przemieszczania świń między regionami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do ww. choroby.

Na spotkaniach hodowcy zostaną poproszeni o złożenie deklaracji wyrażając swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Po uzyskaniu informacji z przeprowadzonych spotkań z hodowcami i złożeniu deklaracji Główny Lekarz Weterynarii planuje na początku 2019 r. złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o uznanie kolejnych regionów za urzędowo wolne od choroby Aujeszky’ego.