fb Wirtualny spacer
01 kwietnia 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Czas na spełnienie obowiązku wyznaczony został do 30 września 2021 roku.

Jak się spisać?

W chwili obecnej Narodowy Spis Powszechny realizowany jest wyłącznie przez internet - www.spis.gov.pl oraz infolinię spisową – 27 279 99 99. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Przypominamy, że osoby które nie posiadają komputera lub dostępu do internetu, mogą spisać się w Urzędzie Miejskim Śmigla.

 

O co pytają w spisie?

- Dane osobowe: Nazwisko, Imię, Drugie imię, Numer PESEL, Płeć, Data urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, narodowość, język, stan cywilny, wykształcenie, aktywność zawodowa, zawód, miejsce pracy, przynależność do wspólnoty etnicznej, przynależność do wyznania religijnego.

- Stan zdrowia: czy występują ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności, orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie

- Zamieszkanie: Adres zamieszkania, rodzaj budynku, meldunek stały czy czasowy, czas zamieszkania w danym miejscu, współmieszkańcy.

- Opis mieszkania: własność, powierzchnia użytkowa, liczba pokoi, główny sposób ogrzewania, czy wykorzystywane są odnawialne źródła energii, rok oddania budynku do użytku, dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Tych samych odpowiedzi należy udzielić w stosunku do wszystkich współmieszkańców danego gospodarstwa domowego.

Dokonanie spisu zajmie Państwu ok. 15 minut. Zachęcamy, by nie pozostawiać wypełnienia ustawowego obowiązku do ostatniej chwili.

 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych