fb Wirtualny spacer
27 stycznia 2020

Nowy rok i nowe wyzwania

W 2020 roku samorząd zaplanował dochody na poziomie 84.208.559,00 zł, a wydatki na poziomie 86.799.559,00 zł. Natomiast śmigielski budżet zakłada deficyt w kwocie 2.591.000,00 zł. Mimo iż kwoty sugerują ogólny wzrost dochodów, to warto wyjaśnić, że jest to spowodowane przede wszystkim ponad 8-milionowym wzrostem świadczeń z tytułu programu „Rodzina 500+”.

- Rzeczywistość i ogólny rozrachunek zmusił samorząd do przysłowiowego „zaciśnięcia pasa”, co niewątpliwie będzie miało ujemny wpływ na realizację ilości zadań inwestycyjnych - ubolewa burmistrz Małgorzata Adamczak.

W dochodach, zgodnie z zapowiedziami, zmniejszą się wpływy do budżetu z tytułu udziału gminy w podatku PIT. Plan zakłada tu zmniejszenie o ponad 300 tys. złotych. Obniżeniu ulegnie także zaplanowana kwota dochodu z tytułu subwencji, w tym o ponad 86 tys. zł subwencji oświatowej. Oświata i pomoc społeczna stanowią największą część wydatków całego budżetu, bo prawie 80% (każdy z tych działów stanowi niespełna 40%).

Dochody ulegną obniżeniu także w innych działach budżetu. Częściową rekompensatą zmniejszenia tych dochodów ma być wpływ z ubiegłorocznej decyzji samorządu o podwyżkach podatków, która zakłada wzrost o ponad 300 tys. - Wzrost poziomu inflacji, który generuje m.in. wzrost kosztów towarów i usług również wpłynie negatywnie na budżet gminy - podkreśla skarbnik Śmigla Ewa Mituła.

Na zadania inwestycyjne w 2020 roku została zaplanowana kwota ponad 6 mln. zł. W porównaniu z pierwotnym planem w 2019 roku jest ona o półtora miliona mniejsza. - Koniec 2019 roku pokazał jednak, że kwota na inwestycje w ostatecznym rozrachunku wzrosła do ponad 11 mln. zł. Możliwe było to m.in. dzięki pozyskanym przez samorząd środkom zewnętrznym. Mamy nadzieję, że i w tym roku uda nam się zdobyć dodatkowe fundusze na inwestycje - zauważa burmistrz Małgorzata Adamczak.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 r. niezmiennie znajduje się na bezpiecznym poziomie i opiewa na kwotę niespełna 23 mln. zł. Jest ono związane z inwestycjami realizowanymi w latach ubiegłych, ale także z bieżącymi przedsięwzięciami, w tym kontynuacją budowy śmigielskiego przedszkola. W planach na 2020 rok są również przebudowy dróg, w tym ul. Konopnickiej i dalszych prac na ul. Mierosławskiego w Śmiglu. Na budowę oświetlenia w 2020 r. przeznaczono  blisko 500 tys. złotych.

Mieszkańcy będą też mogli nadal korzystać ze wsparcia gminy przy wymianie źródeł ciepła, likwidacji azbestu oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Samorząd utrzymał też dopłaty do odprowadzania ścieków oraz pobierania wody na potrzeby socjalno-bytowe. Łącznie na te cele zabezpieczono w budżecie ponad 1.300.000,00 złotych. W nowym roku zaplanowano także 200 tys. złotych na pierwszy etap modernizacji basenu w Śmiglu, a także środki na budowę chodników, m.in. w Morownicy, Bronikowie i Śmiglu. Remonty i budowa infrastruktury gminnej, w tym dróg odbędą się również z udziałem funduszy sołeckich. W poszczególnych miejscowościach mieszkańcy sami zdecydowali o przeznaczeniu środków. W całej gminie fundusz sołecki opiewa na kwotę prawie 800 tys. złotych. Wśród planowanych w gminie inwestycji są także i te w ramach budżetu obywatelskiego. W kwocie 160 tys. złotych zapisano cztery przedsięwzięcia w mieście: budowa skateparku, rozbudowa zaplecza rekreacyjno-sportowego na Osiedlu nr 4, placu zabaw na ul. Młyńskiej oraz zakup namiotu pneumatycznego.

- Przed naszym samorządem kolejny rok pełen wyzwań i trudnych decyzji, którym oczywiście postaramy się „stawić czoła” - zapewnia burmistrz Adamczak.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych