fb Wirtualny spacer
19 grudnia 2022

Od nowego roku zmiany w segregacji odpadów

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że od 1 stycznia 2023 roku następuje zmiana w segregacji szkła zgodnie z którą mieszkańcy gromadzić będą w zielonych workach/pojemnikach bez konieczności rozdzielania go na bezbarwne i kolorowe. Uwaga – białe worki będą wykorzystywane do wyczerpania zapasów. 

Ponadto pojawia się obowiązek selektywnego zbierania popiołów. Nieruchomości zamieszkałe, opalane paliwem stałym w wyniku którego powstaje popiół, otrzymają pojemniki do gromadzenia popiołu.

 

KZGRL przewidział dostarczenie pojemników na popiół przez firmę ZGO NOVA Sp. z o.o. maksymalnie do końca stycznia 2023 roku. Będzie to okres przejściowy
w zakresie selektywnej zbiórki popiołu.  Do czasu wyposażenia nieruchomości w pojemnik, ale nie dłużej niż do końca stycznia, obowiązywać będzie okres przejściowy, na wdrożenie zmian. Po tym okresie nie wolno gromadzić popiołu wraz z odpadami resztkowymi tj. zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną od firmy ZGO NOVA Sp. z o.o. pojemniki będą dostarczane od początku stycznia 2023 roku, w jak najszybszym terminie.

W związku z wprowadzeniem na terenie KZGRL (Gostyń, Krobia, Pogorzela, Pępowo, Śmigiel, Krzywiń) od 1 stycznia 2023r. selektywnej zbiórki popiołu każdy właściciel nieruchomości (mieszkaniec) jest zobowiązany do odrębnego zbierania popiołu. Popiół należy gromadzić w dostarczonym pojemniku o pojemności 120 litrów – oznaczonym napisem POPIÓŁ, który jest własnością firmy „ZGO-NOVA”.

Pojemniki zostają dostarczane do nieruchomości, które zgłosiły źródło ciepła na paliwo stałe w CEEB przed 1 listopada 2022r.

Jeżeli źródło ciepła zostało zgłoszone później – należy zadzwonić do firmy „ZGO-NOVA”.

Jeżeli nieruchomość, do której został dostarczony pojemnik na popiół go nie potrzebuje, należy ten fakt zgłosić telefonicznie 510 644 553 lub e-mail: pojemniki@zgo-nova.pl.

W pojemniku mogą znajdować się tylko popioły i żużle niezanieczyszczone innymi odpadami.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki popiołu oznacza zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami komunalnymi. Złamanie tego zakazu będzie skutkować naliczeniem opłaty podwyższonej (obecnie 70 zł od mieszkańca) przez KZGRL. W przypadku kradzieży, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojemnika z winy użytkownika (m.in. uszkodzenie z powodu niewłaściwej eksploatacji, wrzucenia gorącego popiołu) – użytkownik/właściciel nieruchomości pokrywa koszty ewentualnej naprawy lub wymiany nowego pojemnika. Koszt zakupu nowego pojemnika to 150 zł brutto.

”ZGO-NOVA” Sp. z o.o.
Oddział Gostyń ul. Nad Kanią 107
GODZ. 7.00-15.00

 

Źródło: KZGRL.pl

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych