Facebook
Youtube realizowane projekty

Odwołane Walne Zgromadzenie Spółki Melioracyjnej w Śmiglu

KOMUNIKAT

 

Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych w Śmiglu informuje,

iż z powodu zagrożenia koronawirusem

odwołuje

Walne Zgromadzenie,

które miało się odbyć w dniu 20.03.2020 r.

 

Spółka Wodna powiadomi delegatów o późniejszym terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Spółki Wodnej

Przysiecki Męcimierz