Facebook
Youtube realizowane projekty

Ogłoszenia dot. nieruchomości gruntowej, położonej w Śmiglu przy ul. Południowej przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 110/19 Burmistrza Śmigla z dnia 07 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Śmiglu przy ul. Południowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Pliki do pobrania: