fb Wirtualny spacer
27 maja 2021

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Śmigla informuje o zamiarze udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „INGA” oraz Śmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert. 


Treść ofert dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresami:
- https://bip.smigiel.pl/artykul/67/2605/ogloszenie-o-zamiarze-udzielenia-dotacji-z-pominieciem-otwartego-konkursu-ofert

- https://bip.smigiel.pl/artykul/67/2606/ogloszenie-o-zamiarze-udzielenia-dotacji-z-pominieciem-otwartego-konkursu-ofert

https://bip.smigiel.pl/artykul/67/2607/ogloszenie-o-zamiarze-udzielenia-dotacji-z-pominieciem-otwartego-konkursu-ofert

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 07.06.2021 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Śmigla, mailowo pod adresem: mmajer@smigiel.pl lub pisemnie na adres: 
Urząd Miejski Śmigla 
Pl. Wojska Polskiego 6 
64-030 Śmigiel 

 

Śmigiel, 26.05.2021 r.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych