fb Wirtualny spacer
05 lipca 2018

Partnerstwo Lokalne zaprasza do współpracy

POCIĄGNIJMY RAZEM – to nowy projekt Stowarzyszenia Partnerstwo Lokalne w Śmiglu.

Stowarzyszenie Partnerstwo Lokalne w Śmiglu realizuje projekt w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018. Seminarium inauguracyjne odbędzie się w środę 11 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w restauracji MARTA.

Partnerstwo Lokalne zaprasza wszystkich liderów z gminy Śmigiel zainteresowanych tematyką działań partycypacyjnych z ukierunkowaniem na fundusz sołecki oraz nowymi sposobami wykorzystania zasobów wsi w rozwoju i promocji miejscowości. W ramach realizacji projektu zostanie wybranych sześć miejscowości, w których mieszkańcy wspólnie wypracują działania partycypacyjne m.in. dot. funduszu sołeckiego oraz otrzymają wsparcie finansowe na realizację małej społecznej inicjatywy zmieniającej przestrzeń publiczną w miejscowości. Planowane jest również zorganizowanie w dniach 13-14 lipca dwudniowego wyjazdu studyjnego „Partycypacja w praktyce” dla uczestników projektu oraz zainteresowanych liderów z gminy Śmigiel. Ponadto przewidziano organizację warsztatów tematycznych w ramach cyklu Akademia Partycypacji, warsztatów obywatelskich oraz opracowanie poradnika dot. partycypacji społecznej na terenie gminy Śmigiel wraz z dobrymi projektami dot. realizacji działań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Projekt realizowany będzie w okresie czerwiec – grudzień 2018 r na terenie gminy Śmigiel.

Więcej informacji dot. zaplanowanych działań w projekcie można uzyskać u Pani Anny Wieczorek - Prezesa Stowarzyszenia „Partnerstwo Lokalne w Śmiglu”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych