fb
29 marca 2017

Posiadacze drobiu nadal są zobowiązani do odosobnienia drobiu lub innych ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że posiadacze drobiu nadal są zobowiązani do odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016r., poz.2091). Wydane dnia 27 marca rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 18/17 dotyczy zniesienia obszarów zagrożonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Bolesławiec oraz Witobel. Rozporządzenie to nie uchyla zakazu wypuszczania drobiu, który obejmuje terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wykładnią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie są zakazane loty treningowe oraz konkursowe gołębi. Krótkie obloty gołębi w najbliższym sąsiedztwie gołębnika należy jednoznacznie traktować jako dopuszczone loty treningowe. Po ich zakończeniu gołębie muszą nadal być przetrzymywane w odpowiednim odosobnieniu.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych