Facebook
Youtube realizowane projekty

Przysieka Polska - zamknięcie przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ul. Przemysłowej

Informujemy, że wykonawca robót torowych na linii E-59, w związku z realizacją robót, planuje w dniach od 07.11.2018 do 30.11.2018 całodobowe zamknięcie przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ul. Przemysłowej w miejscowości Przysieka Polska. Przed planowanym otwarciem i przywróceniem ruchu na przejeździe, firma Torpol poinformuje z kilkudniowym wyprzedzeniem.