fb Wirtualny spacer
23 marca 2018

Raport z budowy drogi Wijewo-Nietążkowo

Zgodnie z informacją otrzymaną od firmy Budimex SA zaawansowanie zaplanowanych robót na kościańskim odcinku drogi Wijewo-Nietążkowo jest na poziomie 50%. Zakończyło się już karczowanie drzew i krzewów, na ukończeniu są także roboty ziemne. Wykonawca rozpoczął układanie warstw nawierzchni. Obecnie trwa rozbiórka istniejących przepustów, studni melioracyjnej oraz budowa nowych przepustów pod zjazdami wraz z zabezpieczeniem skarp. Nowy ciąg drogowy, łączący Wijewo z węzłem planowanej budowy drogi ekspresowej S5 w Nietążkowie, będzie liczył 28 km.

Przypomnijmy, że wartość całego przedsięwzięcia realizowanego w dwóch powiatach: leszczyńskim i kościańskim w obrębie trzech gmin: Wijewo, Włoszakowice oraz gminy Śmigiel opiewa na 56 milionów złotych, z czego 36 milionów złotych zostanie sfinansowane w ramach unijnej dotacji. Śmigielski samorząd przeznaczy na ten cel ponad 6 milionów złotych: w roku ubiegłym przekazał z budżetu niespełna 3 miliony złotych, w roku bieżącym będzie to ponad 3 miliony złotych. Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, w gminie powstanie ścieżka rowerowa o długości 6,5 km. Cała inwestycja ma zostać zakończona w sierpniu bieżącego roku.

Inwestycja ta jest dla nas bardzo ważna. Odciąży miasto, o czym marzy wielu mieszkańców Śmigla. Ruch tirów bowiem nie pójdzie już przez centrum. Jestem przekonana, że te działanie przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców całej gminy – relacjonuje burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych