fb Wirtualny spacer
29 kwietnia 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu Wspólpracy Gminy Smigiel z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi  za rok 2015r.

 

W roku 2015r. współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w  następujących formach.

 

  1. I.                   Zlecenie realizacji zadań  publicznych  na zasadach określonych w ustawie,  z dnia  24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014. Poz.1118 ze zm.)

 

Planowane i wykorzystane kwoty zadań publicznych:

 

A)    z zakresu turystki  planowano 1700,00 wykorzystano 1700,00zł.

 

B)    z  zakresu działalności kulturalnej planowano 11545,00,00 wykorzystano 11545,00zł.

 

C)     z zakresu polityki społecznej planowano 5850,00 wykorzystano 5850,00zł.

 

D)     z zakresu rozwoju kultury fizycznej planowano  6350,00zł.wykorzystano 5809,54zł.

 

 Wykaz organizacji którym udzielono  dotacji w ramach  realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 :

 

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Przyznana dotacja

Wykonanie dotacji

%

Rozwój  i utrzymanie  szlaków turystycznych na terenie gminy Śmigiel

Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Kościanie

900,00

900,00

100

 

Jubileuszowe zawody drezynowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej  Kolejki Wąskotorowej

 

800,00

800,00

100

VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Muzol”2015

Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne

3545,00

3545,00

100

Propagowanie folkloru poprzez taniec i muzykę ludową

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wlkp.”

8000,0

 

8000,00

100

 

 

 

 

 

 

Nadzieja w rehabilitacji

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” w Śmiglu

 

5850,0

5850,00

100

 

Wakacje z siatkówką

Uczniowski Klub Siatkarek

Śmigiel

2704,00

2244,00

82,99

Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Tenisie Stołowym  Pierwszy Memoriał Kazimierza Maślaka w Tenisie Stołowym

Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORLĘTA” Czacz

1900,00

1819,54

95,77

II Ogólnopolski Turniej  Minisiatkówki  Dziewcząt

Uczniowski Klub Siatkarek

1746,00

1746,00

100

II.

Informacja o zadaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe przy pomocy środków pozyskanych z zewnętrz przy wsparciu merytorycznym Gminy Śmigiel w roku 2015.

Dotacje otrzymane ze środków Powiatu Kościańskiego

Dotacje dla ngo w ramach otwartego konkursu ofert.

 „Fit emeryt - babcia nie gapcia” – projekt nt. prawidłowego żywienia skierowany dla seniorów, przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie – 800,00 zł.  

„Targowisko  talentów artystycznych – V edycja” – projekt zrealizowany przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Dotyczył zorganizowania na dla uczniów szkoły przeglądu programów artystycznych i prac plastycznych. Przegląd miał charakter konkursowy – 900,00 zł.  

„XII Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami - Memoriał dr. Ireneusza Maślińskiego” – Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ - dofinansowanie XII edycji - zawodów – 1.900,00 zł.

„Szlakiem Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej” – Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej – 700,00 zł.

Wakacje na sportowo: (wszystkie projekty dotyczy zorganizowania zajęć sportowych w czasie wakacji letnich)

„Usportowiony Śmigiel” - projekt złożony przez 4 osiedla ze Śmigla przy wykorzystaniu osobowości prawnej Stowarzyszenia Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej. Zorganizowanie zając dla dzieci w okresie wakacji letnich – 1.200,00 zł.

Projekty konsultowane

„OSP Robaczyn na sportowo” - OSP Robaczyn - konsultacja projektu - 1.100,00 zł

 

Dotacje otrzymane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

- „XII Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami - Memoriał dr. Ireneusza Maślińskiego” – Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ - dofinansowanie XII edycji zawodów – 3.650,00 zł.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 50.000,00 zł

- Kapitalny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła pw. św. Wita (XVIII w.) - kontynuacja rozpoczętych prac –  Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu – 50.000,00 zł.

 

Projekty realizowane przez  grupy nieformalne w ramach Programu Wielkopolska Wiara Aktywnie dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wdrażanego przez Stowarzyszenie PISOP przy użyczeniu osobowości prawnej Stowarzyszenia Partnerstwo Lokalne                    w Śmiglu – 10.840,00 zł

„Poladowo na sportowo”- grupa pn. „Aktywne Poladowo” –zrealizowała projekt  autorstwa Jana Majera, w ramach którego za salą wiejską wykonano 2 boiska: do piłki nożnej i siatkowej. Projekt zakończyła impreza integracyjna. -  4.840,00 zł.  

„Aby „Łącznik” łączył”-  Grupa pn. Przedstawiciele sołectwa Czaczyk,  zrealizowała projekt autorstwa Mirosławy Skorackiej, w  ramach którego zamontowano huśtawkę wagową, wyrównano                                     i oczyszczono płytki a na tych płytkach młodzież wykonała planszę do gry w warcaby. Całość  zadania zakończyła impreza integracyjna z mini turniejem w warcaby i grillem. - 2.000,00 zł.

„Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie się szansą na lepsze życie” -  Grupa pn. Robaczyn żyje zdrowo, której przewodniczyła Monika Biała zrealizowała projekt, w ramach którego odbyły się warsztaty z dietetykiem, uczestnicy wyjechali na basen do Kościana. O kondycję fizyczną zadbano również podczas 4 spotkań z fizjoterapeutą – 2.000,00 zł.

„Aby było bezpiecznej” -  Grupa pn. „Aktywne Karśnice” prowadzona przez Magdalenę Białą, którą wspiera sołtys zrealizowała projekt, w ramach którego w Karśnicach, zgodnie z tytułem projektu,                      aby było bezpieczniej został ogrodzony plac zabaw. Na zakończenie realizatorzy zadania zaprosili mieszkańców na imprezę integracyjną – 2.000,00 zł

 

II

Informacja o zadaniach realizowanych przez Gminę Śmigiel wspartych przez organizację pozarządową

Program Youngster - Gmina Śmigiel – (dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum w Czaczu) – 2.070,00 zł – projekt trwa do czerwca 2016 r.  Pieniądze przekazane przez  Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

 

III

Projekty oraz inne inicjatywy organizowane przez organizacje pozarządowe, które otrzymały wsparcie z budżetu Gminy Śmigiel poprzez zakup towarów i usług niezbędnych do ich prawidłowego zrealizowania.

Gmina wsparła następujące przedsięwzięcia:

Imieniny Wiatraków – impreza realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Lokalne w Śmiglu.

Giełda Pomysłów - impreza realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Lokalne w Śmiglu

XII Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami – zawody  organizowane przez Stowarzyszenie Sportowe Pegaz.

Hubertus organizowany przez Stowarzyszenie Sportowe Pegaz

Zawody sikawek konnych oraz Europejskie i Krajowe Wybory Miss Straży Pożarnej – organizatorem głównym był Zarząd Wojewódzki  OSP.

IV Wielkopolskie Konfrontacje Młodych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziarskich im. Edwarda Ignysia  „Ignysiowy Laur” – główny organizator: Stowarzyszenia Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”,


IV

Formy  współpracy, które bezpośrednio nie wymagały angażowania środków finansowych Gminy Śmigiel. 

Pomoc organizacyjna poprzez użyczenie sprzętu biurowego i materiałów biurowych, druk plakatów, itp. Korzystaja z niej  min.:   KS Polonia Śmigiel, Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru Żeńcy Wielkopolscy, Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ, Stowarzyszenie Przyjaciół  Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej, Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, Stowarzyszenie Klub Abstynentów Nowe Życie w Czaczu.

Większość organizacji pozarządowych korzysta z bezpłatnego użyczenia sal wiejskich, sal gimnastycznych,  sal szkolnych, pomieszczeń administrowanych przez Centrum Kultury oraz boisk i innych obiektów sportowych.  Informacje przesyłane przez organizacje pozarządowe są publikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Śmigiel.

 

Projekty napisane nie zrealizowane

UMWW

- „Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego” Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ

- „Święto Trzeźwości” – Stowarzyszenie Klub Abstynentów – Nowe Życie

- „Tradycje Bożonarodzeniowe” – Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy” 

PISOP

"Cudze chwalicie, swego nie znacie" – Grupa pn. „Zintegrowane osiedla”

"Żwirownia już nie taka stara" – Grupa pn. „Przyjaciele Żegrówka”

 

Fundacja PGNIG

Zimowy obóz sportowo-szkoleniowy dla dzieci i młodzieży uprawiającej tenis stołowy - Nowy Belęcin 2016 - KS Polonia Śmigiel                                                  

 

V. Raport z realizacji Programu współpracy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015r.

Autoewaluacja i monitoring programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015r.

 

L.p.

Cel monitoringu

 

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

2  konkursy

2.

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

8

3.

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego

8

 

4.

Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminy z przyczyn zależnych od realizatora

0

 

5.

Liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia

7 wsparcie

1 powierzenie

6.

Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań

2908

7.

Liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań publicznych z podziałem na wolontariuszy i pracowników 

 

15 wolontariuszy

8.

Liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne w oparciu o dotację.

1

9.

Liczba organizacji korzystających z dotacji

7

10.

Liczba  zrealizowanych umów w ciągu roku kalendarzowego na które udzielono dotacji:

a)      z zakresu do 5000zł.

b)      powyżej 5000zł do 20000zł

c)      powyżej 20000zł

 

 

6

2

0

11.

Wysokość kwot udzielonych  dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych:

a)      z zakresu kultury fizycznej

b)      z zakresu kultury

c)      z zakresu polityki społecznej

d)     z turystyki

 

 

   6 350,00

 11 545,00

   5 850,00

   1 700,00

12.

Wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizacje zadań publicznych

15494,80-wkład finansowy własny

2280,00- wkład pozafinansowy własny

13.

Ilość zadań których realizację zlecono organizacjom

8

14.

Zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania:

Lokalny

 

 

 

VI. Kwoty dotacji  zwrócone przez organizacje i ich przyczyny.

 

L.p.

Nazwa organizacji

Kwota do zwrotu dotacji

Przyczyna zwrotu dotacji

1.

Uczniowski Klub Siatkarek

460,00(dokonano zwrotu)

Dotacja niewykorzystana i nadmiernie pobrana z tytułu niewykonania środków finansowych własnych

2.

Uczniowski Klub Sportowy „ORLĘTA”

80,46

(dokonano zwrotu)

Dotacja niewykorzystana

 

Na 2015r. zostały ogłoszone 2 otwarte konkursy ofert w którym złożono 8 ofert 2 oferty nie spełniały wymogów formalnych. Zawarto 6 umów na realizację zadania publicznego w ramach  konkursu, a 2 umowy zostały podpisane na realizacje zadań w trybie pozakonkursowym.  W celu  realizacji  zadań Gminy na 2015 zawarto 7 umów  na wsparcie i 1 umowę na powierzenie  z organizacjami pozarządowymi. Do realizacji zadań przyczyniło się  2908 beneficjentów  i 71 wolontariuszy organizacji. Jedna  z organizacji  występowała o dotację po raz pierwszy w naszej gminie. Z dotacji skorzystało 8 organizacji pozarządowych. W ciągu roku  kalendarzowego udzielono

6 dotacji do 5000,00zł

2 dotacje od 5000,00 do 20 000,00zł. i

0 dotacji powyżej 20 000,00zł.

Z zakresu kultury fizycznej udzielono 6350,00zł, z zakresu kultury 11545,00zł. z zakresu polityki społecznej udzielono 5850,00zł. i  z zakresu turystyki 1700,00zł. dotacji. Organizacje pozarządowe na realizację zadań przeznaczyły 15494,80zł. środków finansowych własnych, i 2280,00zł środków pozafinansowych. W 2015r.organizacje zwróciły do budżetu Gminy łącznie 540,46zł dotacji przyznanej. Przyczyny zwrotu dotacji były następujące:

a) niewykorzystanie dotacji,

b) nadmiernie pobrana dotacja z tytułu zmniejszenia środków finansowych  

   własnych.

Gmina zleciła 8 zadań organizacjom pozarządowym na realizację zadań na 2015r.Zasięg tych zadań miał charakter lokalny.

 

Burmistrz Śmigla
 /-/Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych