Facebook
Youtube realizowane projekty

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych INGA informuje o otrzymanym dofinansowaniu

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych INGA informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Kraina Zabawy i Edukacji "INGA", który polega na przygotowaniu salki na zajęcia dla najmłodszych beneficjentów działań stowarzyszenia. W planach drobny remont, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Termin realizacji projektu listopad – grudzień 2020.

                    

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Woloności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030