fb Wirtualny spacer
14 listopada 2017

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na zakładanie nowej działalności gospodarczej

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedstawicieli 12 wielkopolskich gmin (Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn) z trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. W ramach Inicjatywy LEADER stanowiącej część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 WLGD wdraża na terenie tych 12 gmin poddziałanie PROW „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W terminie od 4 do 18 grudnia 2017 r. w Biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

O wsparcie mogą wnioskować osoby mieszkające na terenie jednej z 12 gmin członkowskich WLGD Kraina Lasów i Jezior. Na obszarze wiejskim jednej z tych gmin musi być też prowadzona nowopowstała działalność gospodarcza i zrealizowane zakładane inwestycje.

Pomoc ma formę premii w wysokości 50.000 zł. Środki te muszą zostać wydane na inwestycje niezbędne, żeby założyć i prowadzić nową firmę np. na zakup nowych maszyn, urządzeń lub wyposażenia, a także na roboty budowlane.

Pomoc mogą otrzymać tylko osoby fizyczne, które nie są ubezpieczone w KRUS oraz nie prowadziły przez ostatnie 2 lata działalności gospodarczej.

Planowaną działalność gospodarczą beneficjent będzie mógł założyć dopiero po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy. Nowopowstała firma musi działać przez co najmniej 2 lata, licząc od daty wypłaty środków z płatności końcowej, pod rygorem zwrotu otrzymanej premii.

Specjalnie dla potrzeb beneficjentów przygotowany został Poradnik dla beneficjentów, w którym znajdują się podstawowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy oraz wysokości i formy wsparcia. Wersja elektroniczna poradnika znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia: www.wlgd.org.pl.

Aktualne wzory formularzy wniosków i załączników wraz z instrukcjami, a także treść Lokalnej Strategii Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior i aktów prawnych dotyczących przyznania pomocy, zamieszczone są na stronie internetowej wskazanej powyżej, w zakładce: „Inicjatywa LEADER 2014-2020”.

Pracownicy Biura WLGD świadczą bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów i udzielają wszelkich dodatkowych informacji. Umówić się na spotkanie z doradcą można pod nr tel. 65 529 61 03 lub pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@wlgd.org.pl).

Uwaga – Biuro WLGD nie świadczy doradztwa telefonicznie – przez telefon udzielane są tylko podstawowe informacje.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych