Facebook
Youtube realizowane projekty

W Śmiglu mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SPÓŁKA  Z O.O. INFORMUJE, ŻE Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI

Śmigiel                   

W DNIU 30.11-07.12.2018

MOGĄ WYSTĄPIĆ OKRESOWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY NA NASTĘPUJĄCYCH ULICACH

Matejki, Szkolna, Mickiewicza, Jagiellońska, Kątna, Farna, Sienkiewicza, Kościuszki oraz Pl. Rozstrzelanych

 

ORAZ OKRESOWE POGORSZENIE JAKOŚCI DOSTARCZANEJ WODY  

PO WZNOWIENIU  DOSTAWY.

WZNOWIENIE DOSTAWY WODY NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO USUNIĘCIU AWARII

ZA NIEDOGODNOŚCI I UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY PITNEJ  PRZEPRASZAMY.

 

 

                                                                   Prezes  Zarządu

                                                                 (-) Tomasz Pawlak