Facebook
Youtube realizowane projekty

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - Stare Bojanowo, ul. Czereśniowa

Generalny Wykonawca prac w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” Torpol S.A.
zawiadamia
o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu
mającej na celu zamknięciu przejazdu kolejowo-drogowego
w Starym Bojanowie, ul. Czereśniowa
w km 111.008 na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Kościańskiego projektu
tymczasowej organizacji ruchu, nr zatwierdzenia KD.7121.1.247.2019.

Termin zamknięcia przejazdu od dnia 17.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.