fb Wirtualny spacer
31 grudnia 2021

Z myślą o zdrowiu i rowerzystach - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel

Dzięki postępowi technologicznemu przemieszczanie się z miejsca na miejsce stało się ogólnodostępne. Najczęściej wybieraną formą aktywności przez człowieka jest korzystanie z transportu zmotoryzowanego, które niestety wywołuje znaczące straty w środowisku.

Stale rosnąca liczba samochodów wywołuje zanieczyszczenia komunikacyjne, które są jedną z głównych przyczyn zanieczyszczeń powietrza. Od kilku lat systematycznie rośnie liczba zarejestrowanych pojazdów w Powiecie Kościańskim, do którego należy Gmina Śmigiel. O ile w Powiecie Kościańskim w 2010 r. zarejestrowanych było 42.358 samochodów osobowych, to w roku 2020 było już ich 58.768 (Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS). Na wzrost zainteresowania mieszkańców Gminy Śmigiel przemieszczania się własnym samochodem wpływa kilka czynników. Jednym z nich jest układ komunikacyjny dróg. Centralnie przez gminę z północy na południe przebiega droga krajowa S5 relacji Poznań-Wrocław, stanowiąc największy szlak komunikacyjny w gminie o największym natężeniu ruchu.

Na terenie Gminy Śmigiel występują 2 węzły: „Śmigiel Północ” i „Śmigiel Południe”, umożliwiające włączenie się na drogę S5. Ponadto przez miasto Śmigiel nie przebiega kolej normalnotorowa, a stacja PKP oddalona jest od miasta o 5 km.  Jednym z bardzo istotnych powodów rozwoju transportu samochodowego jest niewystarczająco rozwinięta sieć dróg rowerowych co powoduje, że przemieszczanie się rowerem nie stanowi dogodnej alternatywy dla ruchu zmotoryzowanego. Rowerzyści korzystając z dróg są zagrożeni kolizją z pojazdem mechanicznym, a jednocześnie sami stanowią zagrożenie dla innych pojazdów. Dlatego ważne jest zbudowanie systemu dróg rowerowych.

W ramach projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel” została oddana do użytkowania nowa ścieżka rowerowa w Śmiglu biegnąca wzdłuż ulic: Kościuszki, Orzeszkowej, Staszica, Kilińskiego i Wodnej. Połączy ona istniejące już ścieżki: z Poladowa do Śmigla, ścieżkę na ulicach Morownickiej i Wodnej oraz ścieżki na ulicy Kościuszki i Mierosławskiego. W trosce o środowisko naturalne i zdrowie zachęcamy do poruszania się rowerem, szczególnie w mieście.

MT

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 3: Energia Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych