Facebook
Youtube realizowane projekty

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Przysiece Polskiej (15.04.2019 r.)

TORPOL S.A. informuje,
że w dniu 15.04.2019 o godz. 8:00 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w km 116,200 linii kolejowej E-59
w ciągu ulicy Fabrycznej w miejscowości Przysieka Polska. Zamknięcie potrwa do dnia 19.04.2019 do godz. 12:00.

Powodem zamknięcia są roboty polegające na przeprowadzeniu odwodnienia wzdłuż torów pod drogą.