Facebook
Youtube

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Przysiece Polskiej

Wykonawca robót firma TORPOL S.A. informuje, że od 12 lutego br. nastąpi zamknięcie przejazdu drogowo-kolejowego zlokalizowanego w km. 116,692 linii kolejowej Wrocław-Poznań w miejscowości Przysieka Polska. Przejazd znajduje się w ciągu drogi polnej pomiędzy czynnymi przejazdami w ciągu ul. Fabrycznej i ul. Podgórnej. Zamknięcie przejazdu rozpoczyna proces jego całkowitej likwidacji, zgodnie z założeniami projektowymi.