fb Wirtualny spacer
22 grudnia 2022

Zawiadomienie o LVI sesji Rady Miejskiej Śmigla

Z A W I A D O M I E N I E

w czwartek 29 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Śmigla odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej Śmigla

Porządek sesji:

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przedstawienie porządku sesji.

3.         Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady.

4.         Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.

5.         Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.

6.         Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.

7.         Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

8.        Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022,

2)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2035,

3)      udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego,

4)      dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,

5)      przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Śmigiel na lata 2023-2032,

6)      nadania nazwy ulicy Słonecznej w Żegrówku,

7)      zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i mieszkań komunalnych,

8)      wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Śmigiel,

9)      uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2023-2027,

10)  rozpatrzenia petycji mieszkańców Nowego Szczepankowa i Starego Szczepankowa,

11)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,

12)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2023 rok,

13)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Panowania i Rozwoju na 2023 rok,

14)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2023 rok,

15)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2023 rok.

9. Złożenie interpelacji i zapytań radnych.

10. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie sesji.

 

                                      Przewodniczący

                                   Rady Miejskiej Śmigla

                                  /-/ Wiesław Kasperski

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych