Facebook
Youtube

Zebranie mieszkańców Osiedla nr 4 w Śmiglu

ZAWIADOMIENIE

  

Zawiadamiam, że Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 4 w Śmiglu

 

w celu zaopiniowania projektu uchwał

Rady Miejskiej Śmigla w sprawie

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń

 na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz usytuowania miejsc sprzedaży ww. napojów

 na terenie gminy Śmigiel

 odbędzie się

w piątek 11 maja 2018 r. o godz. 18.00

w Restauracji „Poemat” w Śmiglu, ul. Leszczyńska 22B.

 

                                      Przewodniczący

                                  Zarządu Osiedla nr 4

                                Włodzimierz Drótkowski

 

 

Teren działania Osiedla nr 4 obejmuje ulice: Kręta, Lipowa, Ogrodowa, Zdrojowa, Podgórze, Św. Wita od nr 14 do 48, Zielona, Ariańska, Boczna, Dudycza, Dworcowa, Krasickiego, Leszczyńska, Osiedle, Prusa, Łukomskiego, Batorego, Szmalca, Adelta, Kozielskiego, Lubienickiego, Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Klonowa, Sosnowa.