Facebook
Youtube realizowane projekty

12 listopada Urząd Miejski Śmigla będzie zamknięty

Uprzejmie informujemy, że

w związku z wejściem w życie Ustawy z dn. 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

dn. 12 listopada 2018 r. Urząd Miejski Śmigla będzie zamknięty.