fb Wirtualny spacer
08 maja 2020

42 laptopy do nauki zdalnej dla uczniów

Gmina Śmigiel przystąpiła do programu  pn. „Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wniosek został złożony 3 kwietnia, a 9 kwietnia pozytywnie rozpatrzony. Gminie Śmigiel została przyznana kwota 80.000,00 zł.  Po przeanalizowaniu licznych ofert firm zajmujących się dostawą sprzętu została podpisana umowa z Firmą AM Office z Leszna.  Dostawę, o wartości  79800,00 zł odebrano 20 kwietnia. W ramach zadania  zakupiono 42 laptopy do nauki zdalnej dla uczniów z wszystkich 5 szkół, dla których gmina Śmigiel jest organem prowadzącym. Komputery zostały podzielone proporcjonalnie do liczby uczniów uczęszczających do placówki.  21 komputerów otrzymała Szkoła Podstawowa w Śmiglu, 3 szt. Szkoła w Bronikowie i po 6 szt. szkoły w Starym Bojanowie, Czaczu i Starej Przysiece Drugiej.   22 kwietnia Burmistrz Śmigla  przekazała komputery dyrektorom placówek. Zadanie nie wymagało wkładu własnego gminy Śmigiel.  

 

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych