fb Wirtualny spacer
11 lipca 2016

50-lecie OSP Żegrówko

Przy sali wiejskiej w Żegrówku w sobotę odbyły się uroczystości jubileuszowe 50-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęła je msza święta, po których nastąpiły wręczenia odznaczeń dla zasłużonych strażaków.

Wręczono następujące odznaczenia:

- Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał  Druh Jan Szlafka,

-Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Druh Marcin Ajchler,

-Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Druh Jerzy Żyto,  Druh Michał Kupka, Druh Karol Kupka, Druh Adam Tomowiak

-Odznakę „ Za Wysługę Lat”  (10) otrzymali: Druch Jan Kozak, Druh Łukasz Pelec

 -Odznakę „ Za Wysługę Lat”  (20) otrzymali: Druh Zenon Skoracki , Druh Janusz Tomowiak

-Odznakę „ Za Wysługę Lat”  (25) otrzymali: Druh Marek Kozak, Druh Stanisław Franek

-Odznakę „ Za Wysługę Lat”  (35) otrzymali: Druh Ryszard Ajchler, Druh Andrzej Zalisz

-Odznakę „ Za Wysługę Lat”  (40) otrzymali: Druh Florian Ajchler, Druh Jan Franek, Druh Marek Kupka , Druh Jan Karbowiak , Druh Bernard Ziegler

-Odznakę „ Za Wysługę Lat”  (45) otrzymali: Druh Mieczysław Tomowiak, Druh Kazimierz Samol

-Odznakę „ Za Wysługę Lat”  (50) otrzymali: Druh Zenon Tomowiak, Druh Henryk Skorupiński , Druh Sylwester Owczarczak

 

Życzenia jubilatom złożyli m.in. burmistrz Małgorzata Adamczak, radna Beata Żyto, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie Andrzej Ziegler, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Kościanie Kazimierz Król, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Śmiglu Jerzy Cieśla oraz zaproszone delegacje.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych