fb Wirtualny spacer
20 października 2020

50 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów

Gmina Śmigiel przystąpiła do programu pn. „Zdalna Szkoła +” – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Przyznana kwota to 104 845,0 zł. Po analizie ofert cenowych dnia 30.09.2020 została podpisana umowa z Firmą WRCOMPUTERS Agnieszka Kaca z Radomia. Dostawę odebrano 9.10.2020. W ramach zadania zakupionych zostało 50 sztuk laptopów na łączną kwotę 88 990,50 zł do nauki zdalnej dla uczniów z wszystkich 5 szkół, dla których Gmina Śmigiel jest organem prowadzącym. 16 komputerów otrzymała Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej, 16 sztuk Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 3 sztuki Szkoła Podstawowa w Śmiglu, 11 sztuk Zespół Szkół w Czaczu, 4 sztuki Szkoła Podstawowa w Bronikowie.

14 października br. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Śmiglu burmistrz Małgorzata Adamczak przekazała komputery dyrektorom placówek. W ramach powierzonego grantu zostaną jeszcze zakupione 3 sztuki routerów mobilnych oraz 14 pakietów kart dostępu do Internetu. Zadanie nie wymagało wkładu własnego gminy Śmigiel.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych