fb Wirtualny spacer
23 sierpnia 2016

Alternatywa dla komputera

Turniejem gier podwórkowych, który odbył się 20 sierpnia na boisku sportowym pomiędzy Karśnicami a Nowym Białczem, zakończyła się realizacja projektu pt. „Alternatywa dla komputera”. Na uczestników festynu, oprócz turnieju gier, czekało wiele atrakcji: malowanie twarzy, malowanie kredą na płycie, malowanie na folii, gry i zabawy prowadzone przez Centrum Kultury w Śmiglu oraz turniej strzelecki zorganizowany przez LOK Kotusz. Podczas festynu burmistrz Śmigla - Małgorzata Adamczak oraz radna Anna Jaworska podziękowały wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w budowę placu gier wręczając gadżety gminy Śmigiel.

Projekt rozpoczął się w maju, a został zakończony w sierpniu br. Jego kluczowym etapem było wybudowanie placu z planszami gier podwórkowych. Ponadto zorganizowano rajd rowerowy i turniej gier podwórkowych. Celem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku, do wyjścia z domu sprzed komputerów oraz poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Projekt został zrealizowany przez grupę nieformalną o nazwie „Alternatywa dla komputera” pod patronatem Stowarzyszenia „Partnerstwo Lokalne w Śmiglu” w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016 dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych