Facebook
Youtube realizowane projekty

Awaria sieci wodociągowej - Sierpowo, Wydorowo

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SPÓŁKA  Z O.O. INFORMUJE, ŻE Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ            

W DNIU 08.11.2019  

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCIACH

SIERPOWO, WYDOROWO

PLANOWANY CZAS USUWANIA AWARII

do godz. 8:00 do godz. 13:00

WZNOWIENIE DOSTAWY WODY NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO USUNIĘCIU AWARII

PO WZNOWIENIU  DOSTAWY MOŻE WYSTĄPIĆ OKRESOWE POGORSZENIE JAKOŚCI DOSTARCZANEJ WODY  

ZA NIEDOGODNOŚCI I UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY PITNEJ  PRZEPRASZAMY.

                                                            

                                                                   Prezes  Zarządu

                                                                 (-) Tomasz Pawlak