fb Wirtualny spacer
07 lipca 2022

Będą nowe tablice informacyjne na sołectwach


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

24 czerwca 2022 r. Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla Ewy Mituła, w imieniu Gminy Śmigiel podpisały umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn. „Tablice montujemy - sołectwa z gminy Śmigiel promujemy”.

Operacja ma na celu promocję walorów turystycznych 14 wsi sołeckich z Gminy Śmigiel poprzez opracowanie treści promujących oraz informujących i zamieszczeniu ich na 14 tablicach wolnostojących zamontowanych we wsiach sołeckich. Tablice zostaną zamontowane w sołectwach: Bronikowo, Bruszczewo, Czacz, Karśnice,  Machcin, Nietążkowo, Poladowo, Przysieka Polska, Robaczyn, Sierpowo, Spławie, Stare Bojanowo, Wonieść,  Żegrówko.

Koszty operacji zaplanowano na kwotę 77.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ma wynieść 48.995,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych