Facebook
Youtube

Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Starym Bojanowie

Wartość inwestycji to kwota planowana.