Facebook
Youtube realizowane projekty

Budowa ścieżki edukacyjnej

"W Śmiglu prężnie działamy i strefę edukacyjną dla najmłodszych mamy! - budowa ścieżki edukacyjnej." 

Dofinansowanie - 43 966,00 zł z WFOŚiGW