fb Wirtualny spacer
01 lutego 2024

Budowa stref aktywności ruchowej w Gminie Śmigiel

29 stycznia 2024 r. Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla Ewy Mituła, w imieniu Gminy Śmigiel podpisały umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn.  Budowa stref aktywności ruchowej w Gminie Śmigiel

Celem realizacji operacji jest stworzenie na terenie gminy Śmigiel stref aktywności ruchowej.

Koszty operacji zaplanowano na kwotę 249.451,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ma wynieść 158.725,00 zł, lecz nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych