Facebook
Youtube realizowane projekty

Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu

„Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu” – PROW LEADER.

W roku 2018 Gmina Śmigiel złożyła wniosek, podpisała umowę i zrealizowała  częściowo ww.  zadanie. Planowana wartość refundacji, w ramach PROW LEADER, wynosi 138.462,00 zł. W roku 2018 gmina poniosła koszty na wykonanie robót budowlanych w wysokości 49.714,10 zł oraz wykonania dodatkowej dokumentacji w wysokości 2460,00 zł. Razem 52.174,10 zł. Koszt całego zadania wykonanego w latach 2018/2019 opiewa na kwotę 230215.81 zł.