Facebook
Youtube realizowane projekty

Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu

Planowana wartość refundacji z – PROW LEADER - wynosi 146.387,00 zł. W roku 2018 gmina poniosła koszty na wykonanie robót budowlanych w wysokości  335.519,75 zł.