fb Wirtualny spacer
29 grudnia 2017

Budżet na 2018 przyjęty jednogłośnie

Rok 2018 będzie rokiem dużych inwestycji i wielkich wyzwań. 29 grudnia śmigielscy radni jednogłośnie przyjęli budżet na kolejny rok.

Oto niektóre z zaplanowanych inwestycji:

• Dofinansowanie do powiatu kościańskiego – budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie – 3.921.286,00 zł Łączny wkład gminy Śmigiel 6.075.000 zł
• Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych – rozbudowa przedszkola w Śmiglu – kwota: 2.000.000,00 zł. Budowa rozłożona na dwa lata 2018 i 2019. W 2019 około 4 mln zł. 
• Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Śmigiel – kwota: 500.000,00 zł
• Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu kościańskiego na przebudowę drogi Kobylniki – Nowy Białcz – kwota 200.000,00 zł
• Przebudowa ulicy Rudnickiego w Śmiglu – 320.000,00 zł
• Przebudowa ulicy Krótkiej w Starym Bojanowie – kwota 140.000,00 zł
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Morownicka i Wodna w Śmiglu – kwota 540.000,00 zł
• Inwestycja w siedzibie budynku Centrum Kultury (przebudowa) – kwota: 700.000,00 zł
• Utworzenie nowej rozdzielni prądu w Szkole Podstawowej w Śmiglu – kwota: 33.759,00 zł
• Wiata Rowerowa przy szkole podstawowej w Śmiglu – kwota: 46.035,00 zł
• Wymiana części pokrycia dachowego stropu w Zespole Szkół w Czaczu – kwota: 20.000,00 zł
• Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu – kwota: 85.500,00 zł
• Położenie kostki na placu zabaw przy ulicy Kościuszki – kwota: 8.900,00 zł
• Wyłożenie chodnika na Orliku i przed Orlikiem – kwota: 31.520,00 zł
• Montaż oświetlenia na boisku sportowym w Starym Bojanowie – kwota: 15.000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zostaną m.in. wykonane (wybrane niektóre projekty):
- Projekt na ciąg pieszo-rowerowy za wigwamem w Karśnicach – kwota: 9.241,59 zł
- Wykonanie chodnika przy ulicy Poprzecznej na sołectwie Koszanowo – kwota: 29.225,06 zł
- Zagospodarowanie i utworzenie placu zabaw w Nietążkowie – kwota: 20.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na sołectwie Bruszczewo – kwota: 6.532,54 zł
- Postawienie wiaty ogrodowej w Wydorowie – kwota: 13.161,65 zł

W ramach budżetu obywatelskiego:
- Remont nawierzchni chodnika na ulicy Kędzierskiego – Osiedle nr I w Śmiglu – kwota: 36.000,00 zł
- Remont nawierzchni części chodnika na ul. gen. Sikorskiego – Osiedle nr II w Śmiglu (zamiast Kompleksowego zagospodarowania placu przy ul. Kraszewskiego – kwota: 36.000,00 zł
- Zagospodarowanie przejścia łączącego ul. Północną z ul. Kościuszki – Osiedle nr III w Śmiglu, kwota: 36.000,00 zł
- Rozwój zaplecza rekreacyjno-sportowego na terenie osiedla nr IV – kwota: 36.000,00 zł

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych