fb Wirtualny spacer
31 grudnia 2020

Budżet na nowy rok uchwalony

Na kilka dni przed świętami bożonarodzeniowymi Rada Miejska przyjęła budżet na nadchodzący 2021 rok.  Tę najważniejszą w roku decyzję dla gminy, śmigielscy radni w czternastoosobowym składzie podjęli jednogłośnie. - Cieszę się, że współpraca na linii burmistrz, jako organ wykonawczy, a radą miejską jako organem uchwałodawczym opiera się na obopólnym zrozumieniu. Bez współdziałania nie byłoby możliwe tak efektywne realizowanie podejmowanych przedsięwzięć na rzecz naszej gminy. Mam nadzieję, że i nadchodzący rok będzie równie udany w tym względzie pomimo trudnej rzeczywistości, która nas zastała w 2020 roku, a która zapewne da nam się we znaki i w nadchodzącym roku. - mówi Małgorzata Adamczak burmistrz Śmigla

Planowane w 2021 r. dochody, głównie podatki i subwencje to ponad 84,5 mln złotych, a szacowane wydatki to prawie 88 mln złotych. , z czego prawie 37% stanowić będą wydatki na oświatę, ponad 35% na opiekę społeczną, 3% na kulturę i prawie 2% na kulturę fizyczną. W efekcie budżet zamknie się nieco ponad 3 milionowym deficytem, który w trakcie roku budżetowego zostanie obniżony m.in. poprzez wprowadzenie planowanej do otrzymania dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo-Morownica”.

- Ze względu na panującą pandemię część wydatków została ograniczona, co niewątpliwie wpłynie na ostateczną wysokość wolnych środków, jednak pandemia miała też wpływ na budżet generując mniejsze dochody w zakresie udziału gminy w PIT i PCC -  podsumowuje Ewa Mituła skarbnik Śmigla

Na kolejny rok wśród wydatków majątkowych sporą kwotę, bo aż ponad 5 mln. zł zaplanowano z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne, w tym. m.in. środki na przebudowę drogi Poladowo-Morownica, ul. Dworcowej w Starym Bojanowie, drogi gminnej w Starym Białczu, drogi w Karśnicach, ul. Południowej i Słowackiego w Śmiglu, czy budowę ścieżek rowerowych w gminie. Na rozbudowę oświetlenia ulic przewidziano w roku przyszłym 200 tys. zł.  W nowym roku zaplanowano także 100 000 zł na modernizację basenu w Śmiglu.

Mieszkańcy gminy w nowym roku nadal będą mogli korzystać z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu, czy wymiany źródeł ciepła. Na ten cel przeznaczono w budżecie prawie 200 tys. złotych. Ponad 1 mln., zł zaplanowano także na dopłaty do wody i ścieków.

W całej gminie fundusz sołecki opiewa na kwotę ponad 870 tys. złotych. Wśród planowanych w gminie inwestycji są także i te w ramach budżetu obywatelskiego. W kwocie 160 tys. złotych zapisano cztery przedsięwzięcia: remont nawierzchni części chodnika na ul. Gen. Sikorskiego, zakup defibrylatorów AED dla 6 miejscowości szkolnych, realizację drugiego etapu utworzenia placu zabaw z elementami skateparku oraz utworzenia deptaku edukacyjno-rekreacyjnego w Śmiglu.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 r. niezmiennie znajduje się na bezpiecznym poziomie i opiewa na kwotę około 22 mln zł. Jest ono związane z inwestycjami realizowanymi w latach ubiegłych, ale także z bieżącymi przedsięwzięciami.  

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych