fb Wirtualny spacer
30 maja 2017

Burmistrz otrzymała absolutorium

Dzień przed uroczystą sesją Rady Miejskiej Śmigla, 25 maja 2017 r., odbyła się sesja absolutoryjna. Wzięło w niej udział 13 radnych. Poza uchwałą o udzieleniu burmistrzowi Śmigla absolutorium pod obrady poddane były także dwa projekty uchwał dotyczące kwestii budżetowych.

Radni udzielili burmistrz Małgorzacie Adamczak absolutorium z wykonania budżetu gminy Śmigiel za rok 2016. Dochody w roku ubiegłym wyniosły 69.954.267,94 zł i zostały wykonane w 98,04%, zaś wydatki osiągnęły kwotę 76.949.061,96 zł, a ich wykonanie stanowi 93,63%. W tej kwocie ponad 84% stanowią wydatki majątkowe, w ramach których zostało zrealizowanych ponad 81 zadań. Zadłużenie gminy od trzech lat utrzymuje się na stałym bezpiecznym poziomie i na koniec 2016 r. wyniosło 11 682 415 zł.

Wprowadzone w budżecie gminy zmiany dotyczyły m.in. planowanej przebudowy drogi gminnej w Starej Przysiece Pierwszej prowadzącej na tzw. Huby II, a także konieczności zwiększenia środków o 556 100 zł na termomodernizację Centrum Kultury oraz obiektów szkoły w Śmiglu. Po ogłoszonym już drugim przetargu na to zadanie, swoją ofertę złożyło dwóch oferentów, a każda z ofert przewyższała zarezerwowane w budżecie środki na ten cel. Przypomnijmy, że gmina Śmigiel pozyskała na ten cel ponad 4 mln. złotych dotacji.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych